Distanční výuka ZUŠ

1.10.2020

Dle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje bude výuka základní umělecké školy s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 probíhat následovně:
•    Výuka bude probíhat distančně bez osobní přítomnosti žáků ve škole...