Taneční obor

V tanečním oboru mají žáci možnost rozvíjet své pohybové nadání, získávají smysl pro kultivovaný pohyb, vnímají prostor a cítí hudbu. V přípravném studiu poznávají nejmenší děti první taneční krůčky formou rytmických her a gymnastických cvičení. Pedagog spolupracuje s korepetitorem.

Starší žáci získávají vzdělání především v klasickém tanci a dále také v tanci lidovém a současném. Výuka probíhá v zrcadlovém baletním sále.

Celoroční studium je pravidelně zakončeno tanečním koncertem.

Nabízíme výuku:

  • v přípravném studiu pro děti od 5 let
  • v základním studiu I. stupně pro děti a mládež od 7 let
  • v základním studiu II. stupně pro mládež od 14 let