Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro urychlení a zjednodušení vyřízení úředních záležitostí ve škole (vše ve formátu PDF). 

Přihláška ke studiu na Základní umělecké škole (vyplňují zákonní zástupci nebo zletilí žáci)

Zdravotní dokumentace:
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění (nutné pro nástup do školy po 11. 5. 2020) – PDF, 270 KiB
Posudek o zdravotní způsobilosti (předvyplní zákonní zástupci, potvrzuje lékař; platnost 2 roky)
Bezinfekčnost (vyplňují zákonní zástupci; nesmí být starší než 1 den)