Další informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, vyplnění přihlášky ke studiu je pouze prvním krokem. Pro děti od 5 do 7 let je podmínkou přijetí prokázání předpokladů ke studiu v ZUŠ a pro uchazeče od 7 let je podmínkou vykonání talentové přijímací zkoušky. Věnujte tedy prosím pozornost následujícím informacím o tom, jak talentové zkoušky probíhají

Hudební obor

Přípravný obor – pro děti od 5 let

Při posuzování předpokladů se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu a zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška se zpravidla koná bez přítomnosti rodičů a trvá maximálně 10 minut.

Hra na hudební nástroj – pro děti od 7 let

Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus (zpěv libovolné lidové písně, opakování tónu podle sluchu, zopakování vytleskaného rytmu). Zkouška trvá asi 10 minut a koná se zpravidla bez přítomnosti rodičů. Pro studium daného nástroje může být posouzena i fyzická dispozice uchazeče.

Výtvarný obor – pro děti od 5 let

Při zkoušce jsou předpoklady ke studiu ověřovány na základě kresby na zadané téma. Zájemcům o studium doporučujeme přinést s sebou domácí práce, které ukazují talentové předpoklady uchazeče. Pro posouzení jsou rozhodující kritéria jako kompozice kresby, barvy, základní pracovní návyky.

Taneční obor – pro děti od 5 let

Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zkouška trvá okolo 10 minut a obvykle se koná bez přítomnosti rodičů. Zájemcům o studium doporučujeme přinést k zápisu sportovní oděv. U uchazeče jsou sledovány jeho pohybové schopnosti, rytmika a fyzické dispozice.