GDPR

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zveřejňujeme Prohlášení o zajištění souladu s GDPR (PDF, 210 KiB). Součástí tohoto prohlášení jsou i kontaktní údaje na správce osobních údajů i na tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů. Dále zveřejňujeme Informace o zpracování osobních údajů (PDF, 140 KiB).


Kontaktní údaje správce:
Název školy: Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
IČO: 494 61 249
Sídlo: Riegrova 17, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 017
email: gymnazium[zavináč]gslapanice.cz

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
IČO: 605 55 980
Sídlo: Hybešova 15, 602 00 Brno
Mgr. Martin Michalíček
tel.: 543 426 011
email: gdpr[zavináč]sssbrno.cz

Odkaz na české znění GDPR: 
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-cs


Přílohy:
Prohlášení o zajištění souladu s GDPR (PDF, 210 KiB)
Informace o zpracování osobních údajů (PDF, 140 KiB)