Organizace přijímacího řízení

  • Nové zájemce o studium evidujeme podle elektronických přihlášek
  • Přihlášku vyplňuje zákonný zástupce uchazeče, v přihlášce jsou uvedeny údaje o žákovi pro školní matriku
  • Dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně
  • Do přípravného studia přijímáme uchazeče od 5 let, uchazeči prokáží předpoklady ke studiu
  • Od 7 let přijímáme uchazeče podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia (případně do vyššího ročníku)
  • Od 14 let přijímáme uchazeče podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku II. stupně základního studia
  • Podmínkou přijetí (zařazení do ročníku) jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.