Výtvarný obor

Výtvarný obor je realizován v zaměření výtvarná tvorba. Výuka je realizována ve třech vyučovacích předmětech (Plošná tvorba, Prostorová a akční tvorba, Recepce a reflexe výtvarného umění). Ty pokrývají oblast uměleckého vzdělávání v jeho celistvosti, od klasických technik kresby, malby, modelování až po alternativní přístupy umění, jak jej známe z 20. století.

Nabízíme výuku:

  • v přípravném studiu pro děti od 6 let (pro mimořádně nadané od 5 let)
  • v základním studiu I. stupně pro děti a mládež od 7 let
  • v základním studiu II. stupně pro mládež od 14 let


Výuka probíhá na pobočkách:

  • Blažovice
  • Újezd u Brna
  • Šlapanice