Zahradní slavnost

13.6.2021

Žáci výtvarného oboru ZUŠ, kteří se zúčastnili druhého ročníku zahradní slavnosti, si mohli v sobotu 12. 6. 2021 v dopoledních hodinách vyzkoušet práci s betonem a vytvořit si vlastní dekoraci, praktický květináček nebo svícen.

Výuka na ZUŠ od 12. 4. 2021

8.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je v základních uměleckých školách umožněna výuka v režimu jeden žák + jeden učitel, proto i my otevíráme individuální výuku žáků hudebního oboru. Výuka nauky, souborové hry, tanečního a výtvarného oboru bude probíhat nadále distančně.