Výuka ZUŠ od 13. 10. 2020 - aktuální informace

9.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

od 13. 10. 2020 bude dle usnesení vlády ČR výuka všech žáků základní umělecké školy probíhat opět distančně.  Toto opatření je prozatím naplánováno do 23. 10. 2020. V dalším týdnu pak navazují pro žáky prodloužené podzimní prázdniny.

Způsob distanční výuky s Vámi budou domlouvat jednotliví vyučující. Distanční vzdělávání, které pro Vás naši učitelé připravují, není pro žáky ZUŠ povinné.

Přeji Vám všem pevné zdraví.

Gabriela Kokešová, ředitelka

 

Distanční výuka ZUŠ

1.10.2020

Dle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje bude výuka základní umělecké školy s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 probíhat následovně:
•    Výuka bude probíhat distančně bez osobní přítomnosti žáků ve škole
•    Nařízení se týká všech poboček ZUŠ Šlapanice (Šlapanice, Blažovice, Bílovice na Svitavou, Podolí, Újezd u Brna)
•    Žáci se mohou této distanční výuky účastnit