Zápis nových žáků a talentové zkoušky

Datum
11.3.2024
Text

Talentová zkouška nových žáků pro školní rok 2024/2025 do Základní umělecké školy Šlapanice proběhne ve dnech 13. až 15. května 2024 od 13:30 do 18:30 hodin. 

Podmínkou přijetí je vyplnění elektronické přihlášky, která je umístěná na webových stránkách školy, a to nejpozději do 10. 5. 2024.

Přihlášky přijímáme do těchto oborů:

  • hudební (kompletní nabídku vyučovaných hudebních nástrojů najdete v elektronické přihlášce)
  • výtvarný
  • taneční

Nedílnou součástí zápisu je talentová zkouška. Pro rezervaci termínu talentové zkoušky Vás budeme kontaktovat na základě podané přihlášky prostřednictvím e-mailové zprávy. Nezletilý uchazeč se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem v předem dohodnutém čase, při zápisu obdrží registrační číslo.  Po vyhodnocení talentových zkoušek a ukončení zápisu ke studiu ve školním roce 2024/2025 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem.

O přijetí uchazečů ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Informace o přijetí budou k dispozici do konce června 2024.

Další informace naleznete také v sekci Přijímací řízení.