Charakteristika

Základní umělecká škola ve Šlapanicích má dlouholetou tradici. Škola byla původně založena v roce 1947 jako Městský hudební ústav. Dnes škola společně s gymnáziem sídlí na Riegrově ulici ve Šlapanicích v budově bývalého zámku.

V současné době vyučujeme v oborech hudebním, výtvarném a tanečním přímo ve Šlapanicích a na pobočkách v Blažovicích, Bílovicích nad Svitavou, Podolí a Újezdu u Brna. Ve všech těsto obcích se naši žáci zapojují do společenského dění.

Základní umělecká škola má jistě nezastupitelnou roli při utváření osobnosti dětí a mládeže po stránce estetické. Naším cílem není pouze příprava žáků na uměleckou dráhu, ale také výchova citově bohatých osobností, které jsou schopny sebevyjádření v umělecké oblasti. Doufáme tedy, že vychováváme budoucí generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém regionu, dokáže díky hudbě, tanci a vlastní tvorbě vytvářet protipól dnešní převážně technické době.