Školné

Výše úhrady za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Přípravná hudební výchova (PS1)300,- Kč za měsíc
Hudební obor (samostatná lekce)420,- Kč za měsíc
Hudební obor (2 až 4 žáci v lekci)320,- Kč za měsíc
Přípravná výtvarná výchova270,- Kč za měsíc
Výtvarný obor - ročníky340,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 1190,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 2290,- Kč za měsíc
Taneční obor290,- Kč za měsíc