Školné

Výše úhrady za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Přípravná hudební výchova 230,- Kč za měsíc
Hudební obor (samostatná lekce) 340,- Kč za měsíc
Hudební obor (2 až 4 žáci v lekci) 240,- Kč za měsíc
Přípravná výtvarná výchova 250,- Kč za měsíc
Výtvarný obor - ročníky 280,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 1 170,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 2 220,- Kč za měsíc
Taneční obor 220,- Kč za měsíc