Školné

Výše úhrady za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Přípravná hudební výchova (PS1) 250,- Kč za měsíc
Hudební obor (samostatná lekce) 370,- Kč za měsíc
Hudební obor (2 až 4 žáci v lekci) 270,- Kč za měsíc
Přípravná výtvarná výchova 250,- Kč za měsíc
Výtvarný obor - ročníky 320,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 1 170,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 2 250,- Kč za měsíc
Taneční obor 250,- Kč za měsíc