Výuka na ZUŠ od 12. 4. 2021

8.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je v základních uměleckých školách umožněna výuka v režimu jeden žák + jeden učitel, proto i my otevíráme individuální výuku žáků hudebního oboru. Výuka nauky, souborové hry, tanečního a výtvarného oboru bude probíhat nadále distančně.