Výuka ZUŠ od 13. 10. 2020 - aktuální informace

Datum
9.10.2020
Text

Vážení rodiče, milí žáci, 
od 13. 10. 2020 bude dle usnesení vlády ČR výuka všech žáků základní umělecké školy probíhat opět distančně.  Toto opatření je prozatím naplánováno do 23. 10. 2020. V dalším týdnu pak navazují pro žáky prodloužené podzimní prázdniny.

Způsob distanční výuky s Vámi budou domlouvat jednotliví vyučující. Distanční vzdělávání, které pro Vás naši učitelé připravují, není pro žáky ZUŠ povinné.

Přeji Vám všem pevné zdraví.

Gabriela Kokešová, ředitelka