Online vánoční aranžování v ZUŠ

Datum
30.11.2020
Text

Dobrý den vám všem,

žáci od začátku distanční výuky pilně pracují na zadaných úkolech, mají své účty a odevzdávají úkoly. Do výuky se zapojují od začátku i rodiče, kteří svým dětem v předškolním a mladším školním věku pomáhají s obsluhou počítače při online výuce, chystají dětem pomůcky dle pokynů, pouští videonávody, podle kterých děti pracují. Následně pak nahrávají práce dětí do skupiny a čtou jim moji zpětnou vazbu a hodnocení. Starší žáci už jsou naopak "hozeni do vody", musí si distanční výuku obsloužit sami, najít čas a sílu mezi úkoly do povinné školní docházky. Velmi si vážím práce vás všech a děkuji vám za spolupráci milí rodiče i žáci. Vánoční aranžování mělo být takovou malou odměnou těm, co se zapojili. Posílám malou ukázku naší společné práce

Mgr. Aneta Moravcová