Distanční výuka ZUŠ

Datum
1.10.2020
Text

Dle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje bude výuka základní umělecké školy s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 probíhat následovně:
•    Výuka bude probíhat distančně bez osobní přítomnosti žáků ve škole
•    Nařízení se týká všech poboček ZUŠ Šlapanice (Šlapanice, Blažovice, Bílovice na Svitavou, Podolí, Újezd u Brna)
•    Žáci se mohou této distanční výuky účastnit
•    Obecné informace ohledně distanční výuky naleznete na webu školy, konkrétní informace Vám sdělí vyučující hlavního oboru
•    Vaše případné dotazy směřujte na zástupce pro ZUŠ – Mgr. Miroslava Lukeše (lukes@gslapanice.cz)

Nařízení KHS k dispozici zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Narizeni_KHS_jihomoravsky-kraj_c._3-2020.pdf