Informace k provozu ZUŠ od 25. listopadu 2020

Datum
24.11.2020
Text

Od 25. listopadu 2020 začíná individuální výuka žáků hudebního oboru, a to na všech pobočkách ZUŠ Šlapanice. Výuka probíhá pouze ve formátu 1 pedagog a 1 žák. Skupinová výuka probíhá i nadále distančním způsobem. 

V kolektivní výuce (výtvarný a taneční obor) nadále nabízíme online lekce prostřednictvím služby Meet a distanční výuka je zprostředkována pomocí učeben Google Classroom.

Žádáme všechny žáky, aby i nadále dodržovali nastavená hygienická pravidla 3R, tedy do budovy školy vstupovali pouze s nasazenou rouškou, dodržovali patřičné rozestupy a desinfikovali si ruce. Rodiče žáků žádáme, aby neposílali na výuku děti, které projevují jakékoli známky respiračních onemocnění. Děkujeme, že dodržováním nastavených pravidel pomáháte udržet prezenční výuku v naší škole.