Oznámení o zvýšení školného pro školní rok 2022/2023

Datum
28.6.2022
Text

Školné ve školním roce 2022/2023 bude následující:

Přípravná hudební výchova (PS1) 250,- Kč za měsíc
Hudební obor (samostatná lekce) 370,- Kč za měsíc
Hudební obor (2 až 4 žáci v lekci) 270,- Kč za měsíc
Přípravná výtvarná výchova 250,- Kč za měsíc
Výtvarný obor - ročníky 320,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 1 170,- Kč za měsíc
Přípravný taneční obor 2 250,- Kč za měsíc
Taneční obor 250,- Kč za měsíc