Naše Cesty – exkurse v Muzeu Šlapanice

Datum
12.6.2020
Text

Žáci výtvarného oboru naší ZUŠ Šlapanice se v prvním červnovém týdnu zúčastnili výstavy Cesty, na které se podíleli svou tvorbou také žáci Gymnázia během února. Část výstavy je dostupná i na FB Muzea.

V laskavé a odborné péči Mgr. Moniky Mikuláškové a její kolegyně, jsme nahlédli do historie, prohlédli si historické artefakty, vykopávky, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o strastiplných cestách středověkých obchodníků. Uvědomili si jedinečnou polohu naší krajiny, jako křižovatku Evropy, kam naše historie sahá.

V první části exkurse jsme se seznámili se záhadnou princeznou z Býčí skály, která zemřela před více než 2,5 tisíci lety. Vyzkoušeli jsme přejít po různém podloží, tak jako naši předkové – přes klacky, písek a kameny. Poté jsme vystoupili zpět na pevné, dřevem obložené podlahy a schody s bezpečnostními prvky proti uklouznutí, (vědomi si pohodlí, které nám moderní doba přináší) a sestoupili do přízemí k expozici našich prací.

Zde pro nás pracovníci Muzea ve Šlapanicích, které je pobočkou Muzea Brněnska, připravili zajímavý výtvarný workshop.

Mgr. Monika Mikulášková nás interaktivně provedla životem i dílem Zdeňka Dvořáčka. Díky jejímu moderování jsme prohlubovali své znalosti z výtvarného umění, učili se pochopit motivy a kouzlo práce tohoto šlapanického rodáka, prasynovce akademického malíře Aloise Kalvody.
Exkurse se účastnily čtyři skupiny ZUŠ. Každá si vyzkoušela jinou techniku abstraktní práce na výtvarném díle. Netvořili jsme repliku díla, ale rozvíjeli fantazii a nechali se inspirovat poté, co jsme si dopodrobna předlohu – kopii i originál dílka prostudovali.

Každý z žáků nejprve popsal, co mu dané dílo připomíná, aniž by byl s autorem a jeho prací blíže seznámen. Poté přišla didaktická část, kdy jsme si vzájemně o jeho životě a konkrétním díle povídali, dávali si zpětnou vazbu, každý z žáků se k pocitům z obrazu vyjádřil. 

Praktickou částí bylo vytvoření vlastního díla zcela na základě inspirace a vlastní fantazie.

Dílka našich žáků zůstala v Muzeu, z čehož vyplývá, že se můžeme společně těšit na další výstavu pod názvem Zdeněk Dvořáček. Drobné práce (začíná 26. 6. 2020).
Muzeum Šlapanice také vytváří platformu výstavy z rukou žáků, kteří se zúčastnili exkurse. Jakmile bude spuštěna, budeme tento článek aktualizovat odkazem. Informace budou také na webových stránkách Muzea Šlapanice, FB a dalších kanálech, které Muzeum běžně využívá.

Aktuální výstava Cesty. Očima studentů Gymnázia a ZUŠ Šlapanice trvá do 21. 6. 2020. Výstava je pro návštěvníky zdarma. Přijďte se podívat i Vy, budeme rádi.

Děkujeme milé paní Mikuláškové a pracovníkům Muzea Šlapanice, kteří se na práci s výstavou prací našich žáků a exkursí podíleli.
Děkuji také všem žákům, kteří se s chutí zapojili do práce – byli jste skvělí.

Fotogalerie

Mgr. Aneta Moravcová