Akce školy

Pravidelné akce ZUŠ

  • koncerty – říjen, prosinec, únor, duben, červen
  • vystoupení dětí z tanečního oboru - květen
  • výchovné koncerty pro MŠ - květen
  • třídní přehrávky - červen
  • různá kulturní vystoupení ve spolupráci s MěÚ Šlapanice, muzeem, knihovnou atd.
  • stálá výstava prací žáků výtvarného oboru (v prostorách školy)