Soutěž o návrh loga pro město Šlapanice

Datum
1.10.2021
Text

Žáci Gymnázia a ZUŠ Šlapanice se během distanční výuky zúčastnili soutěže o logo města Šlapanice. Zvítězila Sabina Pavelková za nejlepší návrh loga, ale i za celkové zpracování, kdy návrhů odevzdala hned několik. Město se rozhodlo podpořit finančně její studium výtvarného oboru ZUŠ a zaplatit jí roční školné. Anna Strnadová obsadila krásné 2. místo a dostala poukázku do výtvarných potřeb. 3. místo patří Klárce Kocourkové a Veronice Ježkové. Za mimořádné zpracování byl oceněn Michal Šášek a Zuzana Klimková. Všem oceněným gratuluji a děkuji všem žákům, kteří se do soutěže distanční formou zapojili. Odevzdali krásné práce.

Množství kvalitních návrhů překvapilo i vedení města Šlapanic. Paní starostce Trněné, Mgr. Mrázové a celému týmu odborníků, který soutěž vyhodnocoval, děkuji za pořádání zajímavé soutěže, za zajímavé ceny i poděkování s otevřeným účtem v cukrárně, které proběhlo 14. září 2021.

Za výtvarný tým Gymnázia a ZUŠ Šlapanice

Mgr. Aneta Moravcová

Vítězné návrhy