Informace k zahájení výuky od 11. května 2020

Datum
7.5.2020
Text

Vážení rodiče,
od 11. 5. 2020 je možná osobní přítomnost všech žáků ZUŠ ve škole. Naší snahou je vrátit se pomalu k běžnému způsobu výuky, samozřejměs maximální snahou o zajištění bezpečnosti a ohleduplnosti ke všem zúčastněným. Budeme plně respektovat i Vaše postoje a rozhodnutí. Konečné stanovisko, zda své dítě do ZUŠky pošlete nebo ne, zůstává na Vás. Bohužel se nám nepodaří obnovit běžnou prezenční výuku výtvarného oboru na pobočkách v Blažovicích a v Újezdě u Brna, v těchto případech budeme pokračovat ve výuce distanční formou.

Před příchodem Vašich dětí na prezenční výuku prosím pečlivě prostudujte následující informace:

Vstup do budovy školy

  • Vstup do budovy bude povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
  • Prosíme, aby žáci přicházeli ke škole nejdříve 5 minut před zahájením výuky.

 

Podmínky vstupu do budovy

  • Žák může poprvé vstoupit do budovy školy pouze s podepsaným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podepíše zákonný zástupce žáka, v případě zletilých žáků podepisuje žák).
  • Do budovy může žák vstoupit pouze s rouškou.
  • Po vstupu do budovy si žák povinně vydezinfikuje ruce, dezinfekce bude k dispozici ve škole.
  • Každý žák musí s sebou mít sáček na případné uložení roušky.
  • Ve společných prostorách školy se žák může pohybovat pouze s nasazenou rouškou.
  • Během výuky mohou žáci po domluvě s vyučujícím a při zachování minimálního odstupu 2 m mezi osobami odložit roušku.

Po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu a areál školy.


Další informace

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Všichni vyučující jsou seznámeni s podmínkami výuky a budou nastavená pravidla dodržovat a také kontrolovat. V případě opakovaného porušování pravidel nemusí být žák do budovy vpuštěn. Ve škole probíhá důkladný úklid a dezinfekce všech prostor, ve kterých probíhá výuka a ve kterých se mohou žáci nacházet (toalety, chodby apod.). Všechny prostory jsou vybaveny dezinfekčními prostředky, k dispozici jsou mýdla, jednorázové ručníky. Klavíry a další nástroje, které používá více žáků, budeme také pravidelně dezinfikovat. Učebny budeme pravidelně větrat.

Přeji Vám všem pevné zdraví a doufám, že i nadále bude výuka na naší ZUŠ probíhat i v této poněkud zvláštní době k Vaší spokojenosti.

Mgr. Gabriela Kokešová, ředitelka