Zápis nových žáků a talentové zkoušky

Datum
5.4.2023
Text

Zápis nových žáků pro školní rok 2023/2024 do Základní umělecké školy Šlapanice proběhne ve dnech 9.  11. května 2023 od 13:00 do 19:00 hodin.

Podmínkou přijetí je vyplnění elektronické přihlášky, která je umístěná na webových stránkách školy, a to nejpozději do 5. 5. 2023.

Přihlášky přijímáme do těchto oborů:

  • hudební (kompletní nabídku vyučovaných hudebních nástrojů najdete v elektronické přihlášce, nově např. zařazujeme výuky hry na bicí nástroje)
  • výtvarný
  • taneční

Nezletilý uchazeč se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem v předem dohodnutém čase, při zápisu obdrží registrační číslo. Pro domluvení termínu Vás budeme kontaktovat na základě podané přihlášky. Nedílnou součástí zápisu je talentová zkouška. Po vyhodnocení talentových zkoušek a ukončení zápisu ke studiu ve školním roce 2023/2024 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem.

O přijetí uchazečů ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Informace o přijetí budou k dispozici do konce června 2023.

Další informace naleznete také v sekci Přijímací řízení.