Návštěva krajinářské výstavy

Datum
27.3.2022
Text

V Muzeu ve Šlapanicích probíhá výstava s názvem Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie. Se studenty primy gymnázia a s žáky výtvarného oboru ZUŠ jsme si výstavu prohlédli a účastnili jsme se edukativního programu, který zahrnoval zábavné hry při interpretaci vybraných krajinomaleb a tvorbu na základě vlastních fotografií krajiny nebo vystavených děl. Ztvárnění krajiny má svá pravidla, kterými jsme se snažili řídit. S žáky ZUŠ jsme si navíc vyzkoušeli netradiční malbu na fólii před muzeem přímo před kolemjdoucími diváky. Odnesli jsme si pěkné zážitky.

Fotografie od Mgr. Moniky Mikuláškové a Mgr. Renaty Dohnalové si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.