Zápis nových žáků a talentová zkouška

Datum
25.5.2020
Text

Zápis nových žáků pro školní rok 2020/2021 do Základní umělecké školy Šlapanice proběhne ve dnech 8.  10. června 2020 od 13:00 do 19:00 hodin. S sebou je nutno mít vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci COVID-19 (zák. zástupce i uchazeč).

Podmínkou přijetí je vyplněná elektronická přihláška, která je umístěná na webových stránkách školy, a to nejpozději do 3. 6. 2020.

Nezletilý uchazeč se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem v předem dohodnutém čase, při zápisu obdrží registrační číslo. Pro domluvení termínu Vás budeme kontaktovat na základě podané přihlášky. Nedílnou součástí zápisu je talentová zkouška. Po vyhodnocení talentových zkoušek a ukončení zápisu ke studiu ve školním roce 2020/2021 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem.

O přijetí uchazečů ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Informace o přijetí budou k dispozici nejdříve na konci června 2020.

Další informace naleznete také v sekci Přijímací řízení.