Přijímací zkoušky do ZUŠ

Datum
11.3.2019
Text

Základní umělecká škola Šlapanice přijme pro školní rok 2019/2020 talentované děti do hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

Do tanečního a výtvarného oboru mohou být přijaty děti od pěti let, pro hudební obor je minimální „věkovou“ hranicí započatá základní školní docházka ve školním roce 2019/2020. Do hudebního oboru se mohou děti hlásit na sólový zpěv a tyto nástroje: housle, klavír, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tuba, akordeon a klávesy. Zájemci o studium se mohou hlásit k přijímacím pohovorům nejpozději do 31. května 2019.

Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Podmínky přijetí ke studiu:

•    úspěšně vykonaná přijímací zkouška
•    vyplněná Přihláška ke studiu 
•    volná kapacita školy

Předpoklady pro studium jsou u přijímacích zkoušek ověřovány prostřednictvím těchto činností:

Hudební obor 
•    zpěv libovolné písně 
•    rozlišování tónů, rozpoznání směru melodie… (intonační a sluchové předpoklady)
•    vytleskávání rytmu (rytmické předpoklady)

Výtvarný obor 
Při zkoušce jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemcům o studium výtvarného oboru přinést s sebou i domácí kresby. 

Taneční obor
Při zkoušce se posuzují fyzické dispozice, pohybové schopnosti, zájem o tanec apod. Zájemcům doporučujeme vzít s sebou jednoduchý cvičební úbor a cvičky.

Po vykonání talentové zkoušky vyplní zákonný zástupce dítěte Přihlášku a nejpozději do konce června bude ředitelstvím školy telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy informován o výsledcích přijímacího řízení. 
 

Bližší informace mohou být poskytnuty na telefonním čísle 544 228 085.